Soulside

«Soulside» var A-Labs bidrag i parallelloppdraget/konkurransen som ble avholdt i 2018-2019.

Soulside var en strategi og visjon for hvordan Galleri Oslo kunne bli. Forslaget viste et mulig fremtidsscenario preget av et sammenhengende og raust bygulv som sømløst koble seg mot Akerselva, Smalgangen og Grønland Torgs unike mangfold og pulserende byliv. Galleri Oslo har gjennom sin beliggenhet og påvirkningskraft mulighet til å skape et nytt kapittel i historien om Vaterland og Grønland – og om Oslo. A-Lab sa det slik: «En historie som viser frem våre verdier og evner gjennom et sted som er dynamisk, demokratisk, inkluderende, innovativt, ujålete, kvalitetsbevisst, mangfoldig, sanselig, overraskende, grønt, høyteknologisk, smart og bærekraftig. Derfor prosjektnavnet Soulside”.

Galleri Oslo Utvikling og A-Lab har gjennom 2020 arbeidet med å videreutvikle Soulside. A-Labs grep er å erstatte dagens bygg (som er 400 meter langt!) med to høyhus på vestsiden av Akerselva (som åpnes) og en blanding av lavere kontor- og boligbygg på østsiden. Det planlegges publikumsrettede funksjoner i de nedre etasjene, som forretninger, kaféer og annen utadrettet virksomhet. Bygningsvolumer og byrom er bearbeidet med tanke på alt fra fjernvirkninger til lys, sol og støyforhold. Det er besluttet å sertifisere hele prosjektet i henhold til regelverket i Breeam Communities, som vil understøtte og dokumentere arbeidet med prosjektets bærekraft.

Arbeidet har ført til planinitiativet som ble innsendt til Oslo kommune 22. februar 2021.

Illustrasjon A-lab fra parallelloppdraget