Nye
Galleri Oslo

Hva nå, Galleri Oslo? 

Hvilke muligheter åpner seg dersom Galleri Oslo rives og vi kan utvikle noe helt nytt?

Galleri Oslo er et av byens mest sentrale bygninger. Det fungerer godt som kontorbygg, og mange tusen mennesker bruker bygget daglig som arbeidsplass og som trafikk-knutepunkt.

Galleri Oslo er også et omdiskutert bygg blant annet på grunn av barrierevirkningen mellom Oslo S og Grønland, Vaterland og Barcode og manglende tilrettelegging for byliv på gateplan.

Eierne av Galleri Oslo har derfor gått sammen om å be fem arkitektkontor utforske mulighetene både eierne og byen står overfor dersom Galleri Oslo rives. 

01

A-Lab

02

ARCASA

03

Mad

04

Team Nordic

05

SAAHA