Om
Galleri Oslo

Eiere

Galleri Oslo eies av flere seksjonseiere. De tre største er Oslo Areal AS, Viken Fylkeskommune og Linstow.

Om Galleri Oslo

• Galleri Oslo ble bygget i 1988
• Galleri Oslo består av ca. 60 000 m2, herav ca 17 000 m2 parkering.
• Bygningskroppen er ca 400 meter lang og strekker seg fra Vaterland til Grønland, over to bydeler.
• Bygget inneholder Oslos hovedbussterminal med tilliggende venterom mv, samt kontor- og næringsareal og en handlegate.  

Per Mortensen

Adm. dir., Linstow
Mob: 928 38 070

Per Mortensen
Adm. dir., Linstow
Mob: 928 38 070

Mona Ingebrigtsen

Adm. dir., Oslo Areal

Mona Ingebrigtsen
Adm. dir., Oslo Areal
Mob: 905 52 104

Tom Kristian Hansen

Spesialrådgiver, Akershus Fylkeskommune
Mob: 918 55 621

Tom Kristian Hansen
Spesialrådgiver, Akershus Fylkeskommune
Mob: 918 55 621