Om oppdraget
og prosessen

Om oppdraget

De fem arkitektkontorene som har levert oppdrag er:

A-LAB med sitt motto: Soulside
ARCASA med sitt motto: Flyt.
MAD med sitt motto: Spire
TEAM NORDIC med sitt motto: Elvelangs
SAAHA / LALAT ØYEN med sitt motto: GoOslo

>> Se forslagene her

Om prosessen

Premisser - forslagene skulle være uavhengig av:

• om Akerselva åpnes eller ikke
• hva som skjer med dagens og fremtidens veisystem
• om bussterminalen blir eller flyttes.

I tillegg er det lagt inn sterke føringer om miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft.

Prosessen videre

Sameiet Galleri Oslo vil evaluere de fem forslagene sammen med gode, relevante rådgivere. Intensjonen er at Sameiet til sommeren skal beslutte om forslagene kan danne grunnlag for å igangsette en reguleringsprosess, og da i samarbeid med ett av de fem arkitektkontorene. Forhåpentligvis ender vi etter hvert med en plan som på lang sikt skal realisere byutviklingspotensialet i området.

Sameiet Galleri Oslo understreker at man fortsatt er tidlig i prosessen. Det er en lang vei fra en overordnet visjon til et konkret resultat. Det vil ta tid før vi kan se nye bygg reise seg her, mest sannsynlig opp mot 10 år.

01

A-Lab

02

ARCASA

03

Mad

04

Team Nordic

05

SAAHA