Presse

Pressehenvendelser

Pressehenvendelser til Mona Ingebrigtsen eller Øystein Grønning:

Adm. dir. Mona Ingebrigtsen, Oslo Areal, telefon 905 52 104

Sekretariat for prosjektet: Øystein Grønning, telefon 928 66 921

>> Se alle forslagene her

Utstillingsåpning 27. februar 2019

Hvilke muligheter åpner seg dersom Galleri Oslo rives? Galleri Oslo fungerer i dag godt som kontorbygg, og mange tusen mennesker bruker det som arbeidsplass og trafikk-knutepunkt. Galleri Oslo er også et svært omdiskutert bygg, spesielt med sin barrierevirkning. Flere har derfor i lang tid tatt til orde for endringer i området.

Fem arkitektkontor har på oppdrag fra eierne levert hvert sitt forslag til hvordan området mellom Oslo S og Grønland kan utformes i fremtiden. 27. februar ble løsningsforslagene blitt presentert på et arrangement i Galleri Oslo.

>> Se alle forslagene her

Forslagene blir utstilt i Galleri Oslo fra 27. februar og frem mot sommeren. Ta kontakt dersom du ønsker å se utstillingen eller bruke lokalet.