A-lab

SOULSIDE

«Soulside» er en strategi og visjon for hvordan Galleri Oslo kan transformeres og nå sitt fulle potensiale som levende og miljøvennlig by.

Forslaget viser et mulig fermtidsscenario der planområdet er preget av et sammenhengende og raust bygulv som sømløst kobler seg mot Akerselva, Smalgangen og Grønland Torgs unike mangfold og pulserende byliv.

Strategien viser hvordan området kan utvikles som et flerfunksjonelt og attraktivt bymiljø med fokus på bygulvet. Byen i øyenhøyde, lokal forankring/ sosial bærekraft og bussterminalens funksjon skaper nye møteplasser og attraktive sammenhenger i byen.

>> A-labs nettsider