ARCASA

Flyt.

Menneskelig skala. Trygghet. Byøkologi. Kontraster. Sirkulæritet. Fleksibilitet. Lang levetid.

Flyt. skal redefinere den mentale og fysiske barrieren som Galleri Oslo har blitt. Bygulvet skal repareres slik at Oslos gatenett for gående får flyt mellom øst, vest, nord og sør.

Det nye Galleri Oslo skal være en destinasjon man har lyst til å oppholde seg ved, bo i og jobbe på. 5 kommersielle, blågrønne og sosiale soner programmerer bygulvet.

Et høyhus, et punkthus, og to lavere kvartaler: uavhengig av om Nylandsveien rives eller ikke, om bussterminalen flyttes ellers blir værende eller om hvorvidt Akerselva åpnes.

>> ARCASAs nettsider