Utstillingsåpning 27. februar 2019

Utstillingsåpning 27. februar 2019

Bygg Røkkes blå tårn, flytt Teknisk museum dit eller skap en ny sportsby. Studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo presenterte sine ideer til hva vi skal gjøre med Galleri Oslo.

Utstillingsåpning 27. februar 2019

Hvilke muligheter åpner seg dersom Galleri Oslo rives? Galleri Oslo fungerer i dag godt som kontorbygg, og mange tusen mennesker bruker det som arbeidsplass og trafikk-knutepunkt. Galleri Oslo er også et svært omdiskutert bygg, spesielt med sin barrierevirkning. Flere har derfor i lang tid tatt til orde for endringer i området.

Fem arkitektkontor har på oppdrag fra eierne levert hvert sitt forslag til hvordan området mellom Oslo S og Grønland kan utformes i fremtiden. 27. februar ble løsningsforslagene blitt presentert på et arrangement i Galleri Oslo. 

Forslagene ble utstilt i Galleri Oslo fra 27. februar og frem mot til sommeren 2019.