Anbefaler «Soulside»

Anbefaler å gå videre med «Soulside»

Mandag 3. juni 2019 la evalueringskomiteen for Galleri Oslo fram sin evalueringsrapport om forslagene fra de fem arkitektkontorene A-Lab, ARCASA, MAD arkitekter, team Nordic og SAAHA Lala. Disse var invitert til å delta i parallelloppdraget om hvordan området kan utvikles videre dersom Galleri Oslo rives.

Evalueringskomiteen anbefalte å gå videre med A-Labs forslag, og anbefaler at man går videre med detaljregulering av eiendommen basert på at Galleri Oslo rives.

– Arkitektkontoret A-Labs forslag «Soulside» binder elveparken, fjorden, Grønland og Oslo S sammen på en måte som mangler i dag. I øst er løsningen med skrågater, god variasjon i boliger og ulike bygningsvolum meget bra. A-Lab viser også en overbevisende forståelse for den totale prosessen, sier Mona Ingebrigtsen, leder av evalueringskomiteen og adm. dir. i Oslo Areal AS, som er den største eieren.

Målet med parallelloppdraget var å finne en løsning som kan legges til grunn for utarbeidelse av en reguleringsplan, som tar hensyn til både eiernes, myndighetenes og offentlighetens ønsker og behov.

 – Vi er svært glade for at evalueringskomiteen vurderer vårt forslag «Soulside» som det beste grunnlaget i den videre prosessen med å utvikle Galleri Oslo. Vi ser virkelig frem til å videreutvikle planene sammen med eierne, sier Geir Haaversen, CEO/partner i A-lab.

Sammendrag fra evalueringsrapporten:
«Soulside er et godt og helhetlig konsept, spesielt i den østre delen av konseptet. Prosessforståelsen er også meget god, og forslaget er uavhengig av om Nylandsveien rives eller ikke. Forslaget viser et bygulv som svarer svært godt på et grunnleggende ønske om tydelige forbindelser og god flyt. I øst vises et nytt gatesystem med skrågater som understreker forbindelsen mellom elvepark og Fjordby via Akrobaten, og det er en særlig styrke i forslaget. Her foreslås et kontorbygg, boliger med innslag av handel og næring, og bussterminal i underetasjen. I vest foreslås to høye kontorbygg, og vestre rampe fra Nydalsveien beholdes. I konseptets vestlige del anbefales å ta en kritisk gjennomgang av fordelingen av volum.»

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal og leder av evalueringskomiteen for Galleri Oslo
Telefon: 905 51 104, E-post: mona.ingebrigtsen@osloareal.no

Se alle arkitektforslagene og les oppsummeringen av evalueringskomiteens rapport.