Kontakt

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill til prosjektet

Sverre Landmark
E-post: sverre@probiz.as
Tlf.: 918 31 230

Kjetil Krutnes
E-post: kjetil@osloareal.no
Tlf.: 905 48 200

Geir Roll Johnsen
E-post: post@strak.no
Tlf.: 922 19 714

Tore Bjørke
E-post: tob@linstow.no
Tlf.: 484 02 657

Thorbjørn B. Sele
E-post: thorbjorn.sele@galleriosloutvikling.no
Tlf.: 481 34 651