Planprogram ute til høring

Nå planlegger vi reguleringsprosessen!

I perioden 25. april – 13. juni er planprogrammet for reguleringsprosessen på høring. Planprogrammet er “planen for planen”, som sier noe om hvilke alternativer som skal vurderes, hva man skal undersøke og utrede av konsekvenser, og hvem man skal involvere i arbeidet.

Drop in

Vi vil også være til stede utenfor kantinen i Galleri Oslo den 1. og 2. juni kl. 15.00 - 18.00 for de som ønsker å møte oss for en samtale.

Send oss et høringsinnspill!

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til fagkyndig for reguleringsplanen:

Asplan Viak v/Karen Rognstad
Postboks 337 Sentrum,
0101 Oslo

eller e-post karen.rognstad@asplanviak.no

Innen 13.06.2022

Alle skriftlige innspill vil bli oppsummert og kommentert, og følge saken videre.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med fagkyndig eller Sverre Landmark i Galleri Oslo Utvikling på telefon 918 31 230 eller e-post sverre@probiz.as.

Last ned planprogrammet ved å klikke på lenken under:

Link til planprogrammet

Link til planprogram illustrasjoner

Du kan se alle dokumentene i saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Innspill til medvirkningsaktiviteter

I forbindelse med at planprogrammet nå er på høring ønsker vi å vite hva du synes er viktig når det kommer til medvirkning.

Du kan gi dine innspill til medvirkningen her.

Informasjonsmøte 11. mai 2022

Den 11. mai 2022 arrangengerte vi et åpent møte i Galleri Oslo for å gi informasjon om prosjektet og planprosessen. Takk til alle som deltok.