Om oppdraget
og prosessen

Om oppdraget

De fem arkitektkontorene som deltok i parallelloppdraget:

A-LAB med sitt motto: Soulside
ARCASA med sitt motto: Flyt.
MAD med sitt motto: Spire
TEAM NORDIC med sitt motto: Elvelangs
SAAHA / LALAT ØYEN med sitt motto: GoOslo

>> Se forslagene her

Om prosessen

Premisser - forslagene skulle være uavhengig av:

• om Akerselva åpnes eller ikke
• hva som skjer med dagens og fremtidens veisystem
• om bussterminalen blir eller flyttes.

I tillegg ble det lagt inn sterke føringer om miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft.

Prosessen videre
De fem forslagene ble evaluert sammen med kompetente rådgivere. Målet var å legge grunnlag for å igangsette en reguleringsprosess i samarbeid med ett av de fem arkitektkontorene, basert på en plan som kan realisere byutviklingspotensialet i området.

Etter at «Soulside» ble valgt ev evalueringsgruppen er det innledet er samarbeide med A-Lab om, i første omgang, å undersøke og bearbeide løsningsforslaget nærmere, med tanke på å ta beslutning om eventuelt oppstart av planarbeid.

Det er en lang vei fra en overordnet visjon til et konkret resultat. Det vil ta tid før vi kan se nye bygg reise seg her, mest sannsynlig opp mot 10 år.

01

A-Lab

02

ARCASA

03

Mad

04

Team Nordic

05

SAAHA