SAAHA / LALA TØYEN

GoOslo

Grønland er Oslos mest mangfoldige og levende bydel. Bydelen preges av en rik kultur, møteplasser, cafeer, gateliv og handel.

GoOslo ønsker å løfte fram kulturen Grønland har i dag, ved å videreutvikle og åpne opp området vil bydelen bli et flott tilskudd til både Oslo og regionen.

Prosjektområdet strekker seg gjennom tre områder av svært ulik strukturell og sosial karakter. Fra boligkvartalene i øst, område rundt elva og parken i midten, til fremvoksende høyhusområdet rundt Sentralbanestasjonen i vest.

GoOslo vil styrke de ulike områdene og binde byen sammen, gjennom å innordne seg den eksisterende byveven i skala, urbanitet og programmering.

>> SAHAAs nettsider