Studentenes forslag

Studentenes syv forslag til Galleri Oslo

Bygg Røkkes blå tårn, flytt Teknisk museum dit eller skap en ny sportsby. Studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo presenterte sine ideer til hva vi skal gjøre med Galleri Oslo.

– Fantastisk! Dette er innspill som vi tar med i diskusjonen om fremtiden til Galleri Oslo-tomten, sa Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal, som er største eier i sameiet Galleri Oslo.

16 masterstudenter har levert syv forslag til hvordan transformasjonen av Galleri Oslo-tomta og åpningen av Akerselva kan skape fellesarenaer i bykjernen. Målet har vært å invitere til en bred diskusjon om utviklingen av området, som et supplement til forslagene til de fem arkitektkontorene i parallelloppdraget.

Studentene presenterte selv de nye forslagene på et arrangement i utstillingslokaler i Galleri Oslo. Forslagene var blant annet å etablere et matmarked langs Akerselva, skape nye utdanningsmiljøer, flytte Teknisk museum til området, realisere ideen fra Fornebu om havforskningssenteret, beholde deler av dagens Galleri Oslo eller skape en ny sportsby som skal forene byens befolkning og folk fra hele verden gjennom lek og idrett.

Masterkurs på AHO
Studentene Kristin Malvik, Adis Jakupovic og Leo Lesage presenterte forslaget «Sportsbyen», som er deres eksamensoppgave på masterkurs ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

¬¬– Sportsbyen er en perfekt møteplass. Den åpner for lokale og internasjonale møter, sa studentene, som vil bygge igjen Vaterlandsparken, som de mener er dysfunksjonell.

– Vi ønsker oss en tydelig park i sentrum, slik at man kan starte vandringen i byen. Området skal legge til rette for aktivitet og idrett, på lavt og høyt nivå, sa studentene, som foreslår et fullverdig konkurransebasseng vest for Akerselva.

Nye møtesteder
Studentenes forslag for området handler om å skape nye møtesteder for mennesker i Oslo sentrum. Forslagene deler tre felles temaer: 1. Nye møtesteder knyttet til byens bakkeplan, plasser og interiører. 2. Nye møtesteder knyttet til Akerselvas blågrønne struktur. 3. Nye møtesteder i form av regionale attraktorer knyttet til knutepunktet Oslo S.

Med felles utgangspunkt, presenterte studentene syv unike konsepter for hva byen skal være i fremtiden.

– Det er viktig for oss at mange får si sin mening om hvordan denne delen av byen bør være. Studentene har frigjort seg fra vanlige rammer og kommet med sine visjoner omkring byutvikling, sa Ingebrigsten.

Engasjement
Helt siden det ble bestemt at man skulle se på mulighetene for å rive dagens bygning og bygge nytt på Galleri Oslo-tomta, har Oslo Areal ønsket innspill fra folk flest og et bredt sett av fagfolk.

– Vi er glade for at prosjektet engasjerer, og når høgskolen kom til oss og ville lage et masterkurs av Galleri Oslo, var svaret selvfølgelig ja, sa Ingebrigtsen.

Hun fortalte at den fremtidige utviklingen nok ikke kommer til å bli akkurat som i disse forslagene. Hun la til at de fem parallelloppdragene som er offentliggjort tidligere, heller ikke gav fullt svar på hvordan den endelige utviklingen kommer til å bli dersom prosjektet gjennomføres.

Studentene forslag vil være en del av de samlede innspillene når eierne etter hvert skal konkretisere prosjektet.

Dette er de syv forslagene fra studentene:

• Vaterland videregående skole
• MARE Campus for maritim forskning og utdanning
• Teknisk Museum + 9
• Forum Oslo
• Vaterland Marked
• Sportsbyen
• Campus Akerselva