Team Nordic 

Elvelangs

Prosjekt Elvelangs transformerer Galleri Oslo og Bydel Grønland fra et område av Oslo bygget på bilens premisser til en integrert del av by-veven sentrert rundt sentrums nye blågrønne hovedåre, Grønland elvepark.

Elveparken muliggjøres ved at trafikkmaskinen rives fra sporområdet ved Oslo S til Hausmannsgate. Byen flyttes ned på gateplan og dagens Galleri Oslo fjernes for å gi plass til to nye bykvartaler. Kvartal vest knytter seg til bysentrum med handel og næring, kvartal øst knytter seg til Grønlanskvartalene med boliger og urbant gateliv.

Prosjektet er utformet med høye ambisjoner for bærekraft og ut fra et konsept om å skape en ny bydel med høy grad av porøsitet og åpenhet. Et strøk med lys, luft og en rekke nye og spennende byrom og programmer.

>> Nordics nettsider