Vi vil forvandle Galleri Oslo til et attraktivt og inkluderende byområde som binder sammen Vaterland og Grønland, og fremmer aktivitet og bærekraft.

Galleri Oslo Utvikling

Vår ambisjon er å endre Galleri Oslo til å bli et attraktivt, levende og åpent byområde. I dag oppleves bebyggelsen og veisystemet som barrierer i byen. Ved å etablere bygg og byrom som inviterer til aktivitet og sosialt liv, ønsker vi å bidra til å binde byområdene sammen, og gjøre Vaterland og Grønland til en inkluderende, trygg og bærekraftig del av byen.

Planprogrammet er fastsatt

Planprogrammet for Nye Galleri Oslo er godkjent av Byråd for byutvikling og fastsatt av Plan- og bygningsetaten.

Last ned planprogrammet her

Medvirkning i utviklingsprosessen

I utviklingen av Nye Galleri Oslo ønsker vi å legge til rette for en åpen og inkluderende prosess.

Les mer om medvirkning