Fakta

Fakta om prosjektet

  • Galleri Oslo består av ca. 60 000 m2, herav ca 17 000 m2 parkering.
  • Bygningskroppen er ca 400 meter lang og strekker seg fra Vaterland til Grønland, over to bydeler.
  • Bygget inneholder Oslos hovedbussterminal med tilliggende venterom mv, samt kontor- og næringsareal og innvendig «gate» med enkelte servicefunksjoner.

Planinitiativ

Hele planinitiativet kan leses og lastes ned. Illustrasjonene publiseres med bildetekstene i pdfen.

Les mer om planinitiativet

Planprogram

Galleri Oslo Utvikling vil transformere området ved Akerselva til et mangfoldig byområde med jobber, service, og boliger i samsvar med Oslos byfortettingsstrategi. Dette innebærer erstatning av lange bygninger med mindre strukturer, åpning av Akerselva, og tilpasning til fremtidige endringer i gatestruktur og bussterminal.

Last ned pdf av planprogrammet (ekstern link)

Profil

Last ned logoer, fonter og farger.

Les mer