Nye
Galleri Oslo

Hva nå, Galleri Oslo? 

Hvilke muligheter åpner seg dersom Galleri Oslo rives og vi kan utvikle noe helt nytt?

Galleri Oslo er en av byens mest sentrale bygninger. Det fungerer godt som kontorbygg, og mange tusen mennesker bruker bygget daglig som arbeidsplass og som trafikk-knutepunkt.

Galleri Oslo er også et omdiskutert bygg blant annet på grunn av barrierevirkningen mellom Oslo S og Grønland, Vaterland og Barcode og manglende tilrettelegging for byliv på gateplan.

Eierne av Galleri Oslo gikk derfor gått sammen om å be fem arkitektkontor utforske mulighetene både eierne og byen står overfor dersom Galleri Oslo rives. Dette parallelloppdraget ble gjennomført i 2019.

Anbefaler å gå videre med «Soulside»

Evalueringskomiteen for nye Galleri Oslo, anbefaler arkitektkontoret A-Labs forslag «Soulside» dersom Galleri Oslo skal rives.

>>Les mer

Studentenes syv forslag 
til Galleri Oslo

Studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo presenterte sine ideer til hva vi skal gjøre med Galleri Oslo.

>>Les mer

Utstillingsåpning 27. februar 2019

Hvilke muligheter åpner seg dersom Galleri Oslo rives? 27. februar 2019 var det utstilling av forslag til hvordan området mellom Oslo S og Grønland kan utformes i fremtiden.

>>Les mer

01

A-Lab

02

ARCASA

03

Mad

04

Team Nordic

05

SAAHA