Historie

Kultur/området

Vaterland gjennomgikk en enorm transformasjon fra T-bane- og motorveiutbyggingen startet på 1960-tallet, til Postgirobygget, Oslo Spektrum, Galleri Oslo og Oslo Plaza stod ferdig på slutten av 1980-tallet. Før det var det trelasthandel, varehandel og strandsone som betegnet området.

Det var en gang et Vaterland

Navnet kommer av nederlansk Waterland, som betyr vasstrukkent lende og kom i bruk under trelasthandelen med nederlenderne på 1600-tallet. På midten av 1600-tallet gikk hovedinnfartsveien til byen fra øst over Vaterlands bro. Vaterlands kirkegård (for fattige) ble opprettet forholdsvis kort tid etter anleggelsen av byen. Vaterland ble innlemmet i byen 1839. I løpet av 1800-tallet forsvant forstadspreget med hager, og det ble bygget trangbodde leiegårder og bygg til industriformål. Byens første jernbanestasjon (Østbanehallen) ble anlagt på Vaterland i 1850-årene.

Grønland

Grønland var opprinnelig strandsonen øst for Akerselvas utløp, og navnet kan henspille på gressletter ved vannet. Gatene Grønland og Grønlandsleiret var den gamle strandlinjen og regnes som den historiske nordgrensen mot Bjørvika. Nederlandske skuter la til her for å laste tømmer på 1600-tallet. Området var tidligere boligstrøk og opprinnelig forstad til Christiania. Det meste av Grønland oppstod ved gradvis oppfylling av Bjørvika i perioden 1670-1760. Etter bybrannen i 1624 ble byen flyttet til vestsiden av Akerselva og gitt navnet Christiania. Det vokste også opp ny bebyggelse der byen hadde ligget før storbrannen, og dette området beholdt navnet Oslo og ble en forstad. Gatene Grønland og Grønlandsleiret var fra 1654, da Vaterlands bru ble bygget, veien mellom Christiania og Oslo. Området ble innlemmet i bysentrum i 1839. Noen få år senere ble Grønland kirke, en skole og en brannstasjon bygget nær Botsfengselet. Grønlands torg ble anlagt som kvegtorg («Kutørjet») i 1860. Fra 1911 til 1974 lå Gartnerhallen, Kjøtthallen og Slaktehuset her.

Nyere historie

Saneringen av Vaterland begynte i 1959, i forbindelse med byggingen av T-banens fellesstrekning mellom Tøyen og Jernbanetorget, som ble tatt i bruk i 1966. Akerselva ble lukket og trafikkmaskinen anlagt. I løpet av et tiår ble omtrent all tidligere bebyggelse revet, og av de opprinnelige gateløpene er det hovedsakelig bare de omkransende gatene som eksisterer.

Hele den gamle forstaden består nå av et fåtall bygninger: Postgirobygget (1975), Oslo Sentralstasjon (første byggetrinn 1980), Oslo City (1988), Galleri Oslo (1989), Oslo Spektrum (1990), Radisson Blu Plaza Hotel (1990) og Byporten senter (1999). Vaterlandsparken ble anlagt 1993–94.

På Grønlands torg brant gartnerhallen ned i 1974, og samme år ble kjøtthandelen her også avsluttet. Torget ble deretter benyttet som bussterminal frem til ny bussterminal åpnet i Galleri Oslo i 1989. Torgkomplekset med Smalgangen ble utbygd med boliger og butikksenter fra samme år ved arkitekt Anker & Hølaas AS.