Aktuelt

Oslos nye kongress- og kulturarena vedtatt

Den 19. april 2023 behandlet og vedtok Oslo bystyre planforslaget for Sonja Henies plass 2 og nye Oslo Spektrum. Planene inkluderer en ny kongress- og kulturarena med kapasitet på over 3 000 personer, et levende bygulv med utadrettet virksomhet, og et kontorbygg med over 1 000 kontorarbeidsplasser plassert i umiddelbar tilknytning til Norges største kollektivknutepunkt.

Spillet om Galleriet

Tidsskriftet St. Halvard utgis av Oslo Byes Vel, og i nr. 2/2022 har Sverre Landmark skrevet om Galleri Oslo under tittelen «Spillet om Galleriet».

Oslo kommune starter oppryddingen

Etter flere års venting, har Oslo kommune endelig begynt å utarbeide en plan for opprydding i Oslo S-området, med Bymiljøetaten som kommunens gjennomføringsorganisasjon. Planen omfatter Biskop Gunnerus gate, Schweigaards gate, gjenåpning av Akerselva og ombygging av Nylandsveien.

Bli kjent med planen for «Nye» Galleri Oslo

Alle interesserte er velkomne til å «stikke innom» i Galleri Oslo den 1. og 2. juni kl 1500-1800. Der vil vi som jobber med saken for Galleri Oslo Utvikling være tilstede.

Planprogrammet for «nye» Galleri Oslo på høring!

I området på nordsiden av Oslo S, med Schweigaards gate og Vaterland, pågår det en slags «ryddeprosess».

Vaterland som omdreiningspunkt i Oslo sentrum

I Arkitektnytt nr. 2/2022 skriver Umay Layla og Peder Ravneng at Galleri Oslo kan bli «et nytt omdreiningspunkt i sentrum», men at det i et bærekraftperspektiv er uforsvarlig å rive et så stort bygg. Spørsmålene reises uten å diskutere det bærekraftige i å fjerne barrierene og åpne elva i det mest problematiske området av sentrum.

Kunstavisen om Galleri Oslo

I Kunstavisen skriver Bjarne Asp om Galleri Oslo: «Det omdiskuterte komplekset, som mange i dag først og fremst forbinder med Oslo bussterminal, skaper en markant knekk i Schweigaardsgate.» Og han avslutter med at «For Schweigaards gate er jeg ikke i tvil om at det er absolutt best å la det stå.»

Entra ny hovedeier av Galleri Oslo

Entra ASA har kjøpt Oslo Areal, og overtar dermed posisjonen som eier av om lag 50% av Galleri Oslo og Galleri Oslo Utvikling. Ved kjøpet av Oslo Areal overtar Entra i tillegg 16 store kontoreiendommer og forsterker sin posisjon som et av Norges ledende eiendomsselskaper. Entra var fra før den største aktøren i Galleri Oslos nærområde, og har hovedkontor i Posthuset, Biskop Gunnerus gate 14.

Oppstart!

Reguleringssaken for «nye» Galleri Oslo er i gang.

Slaget om høydene

Området rundt Oslo S er det området i Oslo som tåler høydene best og det er også der flest prosjekter som utfordrer dagens høyhusstrategi er planlagt.

Monsterterminal skrinlegges

Ideen om en ny bussterminal over sporene på Oslo S var god, men planene ville aldri kunne gjennomføres.

Og følger opp i lederen

Vaterlandsområdet trenger å planlegges på nytt" skriver Aftenposten på lederplass. Vi er helt enige.

Katta ute av sekken

Aftenpostens Christian Sørgjerd presenterte planene våre for Galleri Oslo 23. februar i år. Les hele artikkelen her.

Redd Grønland

"Fjerning av Nylandsbrua kan være tiltaket som får mange av dagens utfordringer til å gå over av seg selv."Les Knut Schreiners debattinnlegg om Nylandsbrua i Aftenposten.

En bro for mye

Nylandsbrua er et minnesmerke over et veisystem som speilte sin tids ideer, men som ellers stort sett ødela Oslo."Les hele artikkelen til Erling Dokk Holm i Aftenposten.