Aktuelt

Kunstavisen om Galleri Oslo

AV ADMIN • Publisert 21. Feb 2022

I Kunstavisen skriver Bjarne Asp om Galleri Oslo: «Det omdiskuterte komplekset, som mange i dag først og fremst forbinder med Oslo bussterminal, skaper en markant knekk i Schweigaardsgate.» Og han avslutter med at «For Schweigaards gate er jeg ikke i tvil om at det er absolutt best å la det stå.»

Galleri Oslo er stort (bygningen er ca 400 meter lang), og ikke gammel (fra 1988), og det er selvsagt en lang rekke spørsmål det er obligatorisk å stille før man eventuelt kommer til at komplekset bør rives og erstattes med noe annet. Det er ikke så mange av disse spørsmålene Bjarne Asp stiller.

Svar på alle spørsmålene vil imidlertid bli gitt gjennom en lang rekke prosesser som pågår. Kompleksitet er et stikkord, for utfordringene i dette området er både mange og tett knyttet sammen.

Vaterlandsområdet er «barrierenes by». Biskop Gunnerus’ gate og Schweigaards gate er vel begge blant ti på topp i menneskefientlige gater. Nylandsveien står som et minnesmerke i betong over det som i sin tid skulle bli et motorveisystem i byen.

Den andre store barrieren i området er sporområdet og Oslo S. Den tidligere postterminalen og Galleri Oslo er barrierer for byliv, men også barrierer for lokalklimaet, der disse bygningene danner en mur som stenger for naturlige luftstrømmer som følger Akerselva. Det er også ved Vaterland at Akerselva går i kulvert inn under bussterminalen og Galleri Oslo.

Byen vil gjøre noe med disse barrierene, og Galleri Oslo er den del av kabalen.

Les hele saken hos Kunstavisen.no her