Aktuelt

Vaterland som omdreiningspunkt i Oslo sentrum

AV ADMIN • Publisert 22. Feb 2022

I Arkitektnytt nr. 2/2022 skriver Umay Layla og Peder Ravneng at Galleri Oslo kan bli «et nytt omdreiningspunkt i sentrum», men at det i et bærekraftperspektiv er uforsvarlig å rive et så stort bygg. Spørsmålene reises uten å diskutere det bærekraftige i å fjerne barrierene og åpne elva i det mest problematiske området av sentrum.

Hvorfor og i hvilket omfang Galleri Oslo skal rives eller endres, transformeres eller erstattes vil det komme svar på gjennom en lang rekke prosesser som pågår. Kompleksitet er et stikkord. Galleri Oslo er stort (bygningen er ca 400 meter lang), og ikke gammel (fra 1988), og det er selvsagt obligatorisk å stille de spørsmålene som stilles i innlegget.

Politikerne ga i 2012 klarsignal til en endringsprosess for et område som var og er preget av uheldige valg og dårlig byplanlegging. Derfor skal Biskop Gunnerus’ gate og Schweigaards gate få ny form, nye funksjoner og nytt liv, og Nylandsveien/Nylandsveibrua med østre hhv. vestre lenke bygges ned. Oslo S og sporområdet skal få nye løsninger for bedring, med bedre koblinger til byen rundt.

Nedenfor Vaterland bru går Akerselva i kulvert under bussterminalen. På hver sin måte er Galleri Oslo og den tidligere postterminalen barrierer for byliv, ferdsel og sikt, men også barrierer for lokalklimaet.

Den tidligere postterminalen og Galleri Oslo er store og by-fremmede strukturer, visuelle barrierer og barrierer for byliv, men også for bynatur og lokalklima. Bygningene danner en mur som stenger for naturlige luftstrømmer som følger Akerselva. Akerselva går under bussterminalen og Galleri Oslo.

Artikkelforfatterne mener likevel at hensynet til bærekraft taler for å beholde barrieren Galleri Oslo utgjør.

Målet med Galleri Oslos planprosess, som er avhengig av en lang rekke avklaringer i årene som kommer, er å få åpnet opp, skape nye forbindelser, bedre lokalklima og mer/bedre byliv. For å skape mer bærekraftige løsninger for området, må noen av feilgrepene fra tidligere byggevirksomhet rettes opp. La oss derfor være varsomme med å postulere at den ene løsningen er så bærekraftig at andre løsninger er dårlige. Underveis skal alle steiner snus, alt skal analyseres og alle skal med.

I dette området er det verste som kan skje at vi ikke makter å ta de store og nødvendige grepene for bedre byliv, miljø og lokalklima: Endringer som kan setter ut i livet i løpet av de nærmeste 10-20 årene, samtidig som Vaterlands og Grønlands særpreg beholdes.

Vi som jobber med «nye» Galleri Oslo mener at Vaterland kan bli et nytt «omdreiningspunkt», der det er kontrastene - og ikke barrierene - som preger overgangen til byen innenfor.

Les hele Galleri Oslo Utviklings tilsvar til innlegget i Arkitektnytt her.