Bilder

Her finner du bilder til bruk i artikler. Husk å alltid oppgi fotograf/kreditering

Illustrasjoner planinitiativ

Oversiktsperspektiv 1
Bildetekst: Oversiktsperspektivet viser “Soulside” med to høyhus vest for Akerselva og boligbebyggelse mot øst. Illustrasjonen viser hvordan trafikkmaskinen nord for Schweigaards gate kan fjernes, og Akerselva åpnes mellom Vaterlandsparken og sporområdet. Oslo Plaza er vist med regulert tilbygg og påbygg.
Kreditering: Studio-Sang / A-lab

Oversiktsperspektiv 2
Bildetekst: Oversiktsperspektivet viser “Soulside” med to høyhus vest for Akerselva og boligbebyggelse mot øst. Illustrasjonen viser hvordan trafikkmaskinen nord for Schweigaards gate kan fjernes, og Akerselva åpnes mellom Vaterlandsparken og sporområdet. Illustrasjonen viser PBEs planalternativ for Spektrum og KLP (til offentlig ettersyn) og Lilletorget 1 (fastsatt planprogram). Oslo Plaza er vist med regulert tilbygg og påbygg.
Kreditering: Studio-Sang / A-lab

Perspektiv elverommet
Bildetekst:
Om Galleri Oslo rives, kan Nylandsveien legges på bakken, Akerselva åpnes helt ned til sporområdet, og parken langs Akerselva forlenges ned til Schweigaards gate.
Kreditering: Studio-Sang / A-lab

Perspektiv Schweigaards gate
Bildetekst: Slik kan Schweigaards gate bli om dagens Galleri Oslo rives og erstattes av bebyggelse som åpner seg mot omgivelsene, lager nye byrom og har publikumsrettede funksjoner i første etasje.
Kreditering: Studio-Sang / A-lab

Høyoppløselige bilder av administrasjon og eiere

Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør Oslo Areal

Per Mortensen, administrerende direktør Linstow

Sverre Landmark, daglig leder Galleri Oslo Utvikling